Nokia Lumia 925 WP8

How to whitelist website on AdBlocker?